Искате ли да купите билети?

nohim
21
февруари
Обучение Механични вентилационни системи с рекуперация
21
февруари
Обучение Механични вентилационни системи с рекуперация
Център за знания за енергийноефективни сгради с ВЕИ
бул. Хр. Смирненски 1, нова сграда на УАСГ, партер
Механични вентилационни системи с рекуперация (4 часа). Лектор: инж. Александър Станков, сертифициран проектант на пасивни сгради
Сподели
Избери:

В момента няма билети в продажба.

Механични вентилационни системи с рекуперация (4 часа). Лектор: инж. Александър Станков, сертифициран проектант на пасивни сгради