Искате ли да купите билети?

nohim
АСТ Фестивал за свободен театър POST-POST
АСТ Фестивал за свободен театър POST-POST
Уморени от тривиалното и в търсене на изненадващото обявяваме начало на осмото издание на АСТ Фестивал за свободен театър. POST-POST време на непознатото. За осма година театралната платформа е в търсене на новите форми и експеримента в изкуството. POST Какъв е пулсът на света днес? Каква е честотата му? Измерим ли е този ритъм изобщо? Къде стоим в тази паяжина от постове – през съзвездия от смисли като „постмодернизъм“, „постдраматично“, „постдигитално“, до постовете в социалните мрежи, оплитащи ни в безкраен поток от информация? Ние не знаем, но опитваме, търсим, откриваме. POST И някъде между безкрайните кликове, откриваме на живо. С 8 български представления (от последната година) и 4 международни театрални спектакъла от Германия, Франция, Израел и немско-балканска копрудукция. Със съвременно, будно, смело изпълнителско изкуство. POST
Избери:
Уморени от тривиалното и в търсене на изненадващото обявяваме начало на осмото издание на АСТ Фестивал за свободен театър. POST-POST време на непознатото. За осма година театралната платформа е в търсене на новите форми и експеримента в изкуството. POST Какъв е пулсът на света днес? Каква е честотата му? Измерим ли е този ритъм изобщо? Къде стоим в тази паяжина от постове – през съзвездия от смисли като „постмодернизъм“, „постдраматично“, „постдигитално“, до постовете в социалните мрежи, оплитащи ни в безкраен поток от информация? Ние не знаем, но опитваме, търсим, откриваме. POST И някъде между безкрайните кликове, откриваме на живо. С 8 български представления (от последната година) и 4 международни театрални спектакъла от Германия, Франция, Израел и немско-балканска копрудукция. Със съвременно, будно, смело изпълнителско изкуство. POST