Искате ли да купите билети?

nohim
16
февруари
6th Birthday Playback Theatre
16
февруари
6th Birthday Playback Theatre
Гьоте Интситут
ул. Будапеща 1
Шестият рожден ден на "Тук и сега" ще отбележи началото на програмата "International Playback Theate Performances", с любезното домакинство на Гьоте институт България. На шестия рожден ден с "Тук и сега" ще играят Сана Лангерис от Холандия и Наталия Вaйнилович от Украйна. Васил Спасов ще ги придружи в актьорската роля, Цвета Балийска ще дирижира, а Константин Кучев ще разпръсква playback магията с импровизираната си музика. The sixth birthday of "Here and Now" will mark the beginning of the program "International Playback Theatre Performances", kindly hosted by the Goethe Institute Bulgaria. On the sixth birthday with "Here and Now" will perform Sana Langeris from The Netherlands and Natalia Vainilovych from Ukraine. Vassil Spasov will accompany them in the acting role, Tzveta Baliyska will conduct, while Konstantin Kuchev will spread the playback theatre magic with his improvised music.
Избери:

В момента няма билети в продажба.

Шестият рожден ден на "Тук и сега" ще отбележи началото на програмата "International Playback Theate Performances", с любезното домакинство на Гьоте институт България. На шестия рожден ден с "Тук и сега" ще играят Сана Лангерис от Холандия и Наталия Вaйнилович от Украйна. Васил Спасов ще ги придружи в актьорската роля, Цвета Балийска ще дирижира, а Константин Кучев ще разпръсква playback магията с импровизираната си музика. The sixth birthday of "Here and Now" will mark the beginning of the program "International Playback Theatre Performances", kindly hosted by the Goethe Institute Bulgaria. On the sixth birthday with "Here and Now" will perform Sana Langeris from The Netherlands and Natalia Vainilovych from Ukraine. Vassil Spasov will accompany them in the acting role, Tzveta Baliyska will conduct, while Konstantin Kuchev will spread the playback theatre magic with his improvised music.