nohim
Телепорт | паралелен пърформанс в два свята | Премиера
Сцена Дерида
ул. "Цар Самуил"32
Билети
ТЕЛЕПОРТ е пърформанс, резултат от взаимодействието на танц и технологии, чието действие паралелно пренася зрителя от сценичната среда към дигиталното пространство и обратното. Пърформансът фокусира вниманието върху прехода към "новия свят" и задава въпроси свързани с това доколко истинно е свързването чрез съзнание в отсъствието на материя. Изследвайки два паралелни свята през невидимото, проектът търси кое е изначално, материя или съзнание? При разглеждане на информация за система от пренос на квантови частици, които винаги са в различно състояние, физическото движение развива комуникация между фотони и код, като интегрира допълнителна стойност в дигиталната среда. Интересно при представянето на пърформанса, е че ще се случи паралелно онлайн и на сцена, като онлайн представянето ще бъде абстрактно и различно от това, което зрителите в залата ще виждат на сцената.