Общи условия за поръчка на електронни билети от сайта на ePay.bg

EPAYGO е част от ИПЕЙ АД (ePay.bg). еPay.bg е система за електронни плащания, достъпна чрез интернет страницата и/или чрез мобилно приложение на ИПЕЙ АД.

Изипей АД е лицензирана платежна институция и извършва платежни услуги по чл. 4, т.1, т.2, т.3, т. 5 и т.6 от Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС) на основание и при условията на индивидуална лицензия № РД 22–1604/14.07.2010 г., издадена от Българска народна банка. Платежните операции във връзка с наредените в системата на Оператора плащания и/или преводи, се извършват от Изипей АД като доставчик на платежни услуги.

Поръчка на електронни билети:

 1. В ePay.bg може да поръчате билети за избрани от Вас събития.
 2. Избират се билети - брой, вид, място и др.
 3. Въвежда се име на билетопритежателя, ако се изисква.
 4. Въвежда се e-mail, на който ще получите разписка за платен електронен билет, след успешно извършено плащане.
 5. След поръчката на билета ще бъдете препратени на страница, на която ще получите инструкции с начините и срока за плащане.

След потвърждение на поръчката, билетите се резервират за определен срок, в който може да извършите плащане. След изтичане на срока за плащане, резервацията автоматично се анулира.
Възможно е ограничение на броя билети, които може да поръчате за определено събитие.
Максималният брой билети закупени с една поръчка е 10 броя.

Методи за плащане

 • с кредитна или дебитна карта
 • онлайн през ePay.bg
 • от мобилен телефон чрез ePay Mobile
 • в брой на каса на EasyPay - списък с каси (2400 в цяла България)
 • на банкомат - B-pay
 • чрез банков превод по сметка. Вашата банка ще удържи такса за транзакцията

Разписка за платен билет

Разписката за плащане се използва за достъп до събитието вместо билет, освен ако не е посочено друго в информацията на страницата за събитието в EPAYGO.
Разписката за извършено плащане ще получите на въведения от Вас еmail след извършване на плащането.
Ипей АД/Изипей АД не поемат отговорност за коректно доставяне на разписката за платен билет при объркан, неточен, непълен или грешно въведен email адрес от страна на клиента. Също така задължението на Ипей АД/Изипей АД се простира до коректно изпращане от тяхна страна на закупената разписка за платен билет. Неполучаването на email с разписката за платен билет, по причини независещи от Ипей АД/Изипей АД не правят покупката невалидна и не са основание за оспорване, сторниране или искане за отмяна на същата.
Потребителят е длъжен да пази разписката за плащане на билета от копиране и неправомерно използване от други лица. Непозволено дублиране ще направи разписката за платен билет невалидна за достъп до събитието.

Когато при поръчка се изисква въвеждане на име на билетопритежателя, разписката за неговото плащане е валидна за достъп до събитието само при представяне на документ за самоличност. Името, посочено в разписката за платен билет, трябва да съответства на името в документа за самоличност. В противен случай, може да ви бъде отказан достъп до събитието, за което сте закупили билети.
Когато организаторът на събитието предлага билети с отстъпка за студенти или ученици, разписката за платен билет с отстъпка може да се използва за достъп до събитието само при представяне на съответния документ - студентска книжка или ученическа книжка (бележник).
За събитие, за което организаторът е упоменал, че е предназначено за лица над 18 годишна възраст Ипей АД/Изипей АД не поема отговорност за достъп със закупен валиден билет за същото събитие на лице под 18 годишна възраст.

Връщане на суми за платени билети

Плащане на билети не се анулира и съответно закупените билети не се връщат и не се заменят, освен ако събитието бъде отменено или се промени датата, часа, населеното място за провеждането му или в случай на промяна на някой от основните изпълнители (не се отнася за изпълнители във фестивали). При отмяна или отлагане на събитието възстановяването на стойността на закупените билети се извършва по предварително обявени от организатора на събитието начин и срокове. Евентуални разходи на потребителите за транспорт, хотел и др. не се възстановяват

Цялата отговорност за възстановяване на стойността на закупените билети е на организатора на събитието.
Не се възстановяват суми в случай на загубени разписки за платени билети.

Декларация за поверителност и защита на личните данни