EPAY-GO предлага възможности за промотиране и реклама на Вашите събития. С приоритет се ползват онези, които са избрали ексклузивно да се доверят на нашите услуги.

Възможностите за реклама са следните:

Реклама в каси на EasyPay в цяла България

Реклама в сайта EPAY-GO за ексклузивни партньори

Реклама в социалните мрежи на EPAY-GO

Идеите за съвместни промоционални дейности, видовете реклама и условията, при които можете да рекламирате при нас можем да коментираме и да договорим лично с Вас при подписване на договор за сътрудничество и уточняване на параметрите му. Целта ни е да се съобразим в най-голяма степен с Вашите потребности като организатор и специфичните особености на събитието, което организирате.