EPAY-GO предлага възможности за промотиране и реклама на Вашите събития. С приоритет се ползват онези, които са избрали ексклузивно да се доверят на нашите услуги.

Възможностите за реклама са следните:

Реклама в каси на EasyPay в цяла България

  • реклама на ТВ монитори
  • текстова реклама на лицето на платежна разписка
  • позициониране на печатна реклама (флаери, дипляни, програми и др.)

Реклама в сайта EPAY-GO за ексклузивни партньори

  • Реклама на големия карусел на първа страница на сайта
  • Реклама на малък карусел на първа страница в сайта
  • Реклама на страниците на GO-READ - секцията за авторски текстове на EPAY-GO
  • Реклама на вътрешни страници на сайта

Реклама в социалните мрежи на EPAY-GO

  • Промотиране на вашето събитие на фен страницата на EPAY-GO във Фейсбук и други социални мрежи
  • Възможност заедно да ангажираме публиката с игра или друга творческа идея във фейсбук и други социални мрежи

Идеите за съвместни промоционални дейности, видовете реклама и условията, при които можете да рекламирате при нас можем да коментираме и да договорим лично с Вас при подписване на договор за сътрудничество и уточняване на параметрите му. Целта ни е да се съобразим в най-голяма степен с Вашите потребности като организатор и специфичните особености на събитието, което организирате.