Искате ли да купите билети?

nohim
07
април
РАЗУМ И ЧУВСТВА
07
април
РАЗУМ И ЧУВСТВА
Камерна зала България
София 1000, ул. Аксаков 1
„Разум и чувства“ 140 години дипломатически отношения между България и Германия Музиката на Германия Струнен квартет "Филхармоника" 250 години от рождението на Л. ван Бетовен Л. ван Бетовен – Струнен квартет № 4 в до-минор оп. 18 Роберт Шуман - Клавирен квинтет в ми-бемол мажор оп. 44 Специален гост - Виктория Василенко, пиано
Избери:
РАЗУМ И ЧУВСТВА СТРУНЕН КВАРТЕТ "ФИЛХАРМОНИКА"
РАЗУМ И ЧУВСТВА СТРУНЕН КВАРТЕТ "ФИЛХАРМОНИКА"
Ако разполагате с карта за достъп, може да я въведете в полето по-долу.

 лв. 0.00 Цена : 
 лв. 0.00 Отстъпка : 
 лв. 0.00 Общо : 
„Разум и чувства“ 140 години дипломатически отношения между България и Германия Музиката на Германия Струнен квартет "Филхармоника" 250 години от рождението на Л. ван Бетовен Л. ван Бетовен – Струнен квартет № 4 в до-минор оп. 18 Роберт Шуман - Клавирен квинтет в ми-бемол мажор оп. 44 Специален гост - Виктория Василенко, пиано