Искате ли да купите билети?

nohim
10
ноември
SOLD OUT Melba Festival: The Symposium
10
ноември
SOLD OUT Melba Festival: The Symposium
Generator
бул. Черни връх 47, Бизнес парк " Витоша"
MELBA SYMPOSIUM is a one day event welcoming defining names of contemporary design from Europe. Their vast and valuable experience is presented in a one of a kind mix of topics like FUTURE LIVING | VISUAL COMMUNICATION | GRAPHIC ARTS | UI/UX | EDUCATION | INTERACTIVE CAMPAIGNS and more. The SYMPOSIUM is part of MELBA FESTIVAL which takes place between 9-30 November 2018 in Sofia. --------------- МЕЛБА СИМПОЗИУМ е еднодневно събитие, което приветства водещи имена на съвременния дизайн от Европа. Техният богат и ценен опит е представен чрез микс от теми, посветени на визуалната креативност като БЪДЕЩ НАЧИН НА ЖИВОТ | ВИЗУАЛНА КОМУНИКАЦИЯ |ГРАФИЧНИ ИЗКУСТВА | UI / UX | ОБРАЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНИ КАМПАНИИ и др. Симпозиумът е на английски и без симултанен превод. МЕЛБА е поредица инициативи, посветени на дизайн. Този ноември в София, освен международен симпозиум, под същата марка се открива и изложба-преглед на българския дизайн от последната година. Следете новини за всички наши дейности на melba.bg
Избери:

В момента няма билети в продажба.

MELBA SYMPOSIUM is a one day event welcoming defining names of contemporary design from Europe. Their vast and valuable experience is presented in a one of a kind mix of topics like FUTURE LIVING | VISUAL COMMUNICATION | GRAPHIC ARTS | UI/UX | EDUCATION | INTERACTIVE CAMPAIGNS and more. The SYMPOSIUM is part of MELBA FESTIVAL which takes place between 9-30 November 2018 in Sofia. --------------- МЕЛБА СИМПОЗИУМ е еднодневно събитие, което приветства водещи имена на съвременния дизайн от Европа. Техният богат и ценен опит е представен чрез микс от теми, посветени на визуалната креативност като БЪДЕЩ НАЧИН НА ЖИВОТ | ВИЗУАЛНА КОМУНИКАЦИЯ |ГРАФИЧНИ ИЗКУСТВА | UI / UX | ОБРАЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНИ КАМПАНИИ и др. Симпозиумът е на английски и без симултанен превод. МЕЛБА е поредица инициативи, посветени на дизайн. Този ноември в София, освен международен симпозиум, под същата марка се открива и изложба-преглед на българския дизайн от последната година. Следете новини за всички наши дейности на melba.bg