Искате ли да купите билети?

nohim
23
октомври
Епохи
23
октомври
Епохи
Камерна зала България
София 1000, ул. Аксаков 1
23 октомври, Камерна зала, 19ч. Концертен цикъл „Епохи” Жанета Стегарева – сопран, Росица Павлова-Инджева - мецосопран, Ивайло Донков-тенор, Петър Данаилов – баритон, Галина Апостолова - пиано Белкантова лирика – песни и ансамбли от Росини, Белини, Доницети (150 години от смъртта на Росини) В. Белини – Dolente imagine, Il fervido desiderio Дж. Росини - Barcarola, L’ orgia Г. Доницети - La gondola, A mezzanotte В. Белини - Per pieta, bell’idol mio Г. Доницети - Amore e morte В. Белини - Malinconia, ninfa gentile Дж. Росини - Aragonese, La fioraia fiorentina Г. Доницети - Eterno amore e fe В. Белини - L’abbandono Дж. Росини - Mira, la Bianca luna, La pesca, La serenata, Li marinari
Избери:
КОНЦЕРТЕН ЦИКЪЛ "ЕПОХИ"
КОНЦЕРТЕН ЦИКЪЛ "ЕПОХИ"
Ако разполагате с карта за достъп, може да я въведете в полето по-долу.

 лв. 0.00 Цена : 
 лв. 0.00 Отстъпка : 
 лв. 0.00 Общо : 
23 октомври, Камерна зала, 19ч. Концертен цикъл „Епохи” Жанета Стегарева – сопран, Росица Павлова-Инджева - мецосопран, Ивайло Донков-тенор, Петър Данаилов – баритон, Галина Апостолова - пиано Белкантова лирика – песни и ансамбли от Росини, Белини, Доницети (150 години от смъртта на Росини) В. Белини – Dolente imagine, Il fervido desiderio Дж. Росини - Barcarola, L’ orgia Г. Доницети - La gondola, A mezzanotte В. Белини - Per pieta, bell’idol mio Г. Доницети - Amore e morte В. Белини - Malinconia, ninfa gentile Дж. Росини - Aragonese, La fioraia fiorentina Г. Доницети - Eterno amore e fe В. Белини - L’abbandono Дж. Росини - Mira, la Bianca luna, La pesca, La serenata, Li marinari