Искате ли да купите билети?

nohim
20
май
МУЗИКАТА НА ЕВРОПА - АЛБАНИЯ
20
май
МУЗИКАТА НА ЕВРОПА - АЛБАНИЯ
Камерна зала България
София 1000, ул. Аксаков 1
МУЗИКАТА НА АЛБАНИЯ Павел Златаров – цигулка Борислава Танева – пиано Алесандър Печи - Три албански танца за пиано и цигулка Павел Златаров – цигулка Борислава Танева – пиано Тонин Харапи - Девет пиеси за пиано Романс Валс Песен Танц на джуджетата Прелюд Радостта се завръща отново Болка Валс Романс Борислава Танева – пиано Петер Гачи Балада Павел Златаров – цигулка Борислава Танева – пиано
Избери:

В момента няма билети в продажба.

МУЗИКАТА НА АЛБАНИЯ Павел Златаров – цигулка Борислава Танева – пиано Алесандър Печи - Три албански танца за пиано и цигулка Павел Златаров – цигулка Борислава Танева – пиано Тонин Харапи - Девет пиеси за пиано Романс Валс Песен Танц на джуджетата Прелюд Радостта се завръща отново Болка Валс Романс Борислава Танева – пиано Петер Гачи Балада Павел Златаров – цигулка Борислава Танева – пиано