nohim
ONE DANCE WEEK: Dimitris Papaioannou (Greece) TRANSVERSE ORIENTATION | Димитрис Папайоану (Гърция) НАПРЕЧНА ОРИЕНТАЦИЯ
Дом на културата "Борис Христов"
ул. „Гладстон“ 15
Билети
След двегодишна пауза, Димитрис Папайоану се завърна на сцената с новия си спектакъл НАПРЕЧНА ОРИЕНТАЦИЯ, чиято премиера се състоя това лято в рамките на Биеналето за танц в Лион. ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО СПЕКТАКЪЛА: В изпълнение на заповедта на Министъра на здравеопазването, съгласувана с общо европейските политики за достъп до културни събития, достъпът до спектаклите на ONE DANCE WEEK 2021 ще става с един от следните три документа: - ваксинационен паспорт; - отрицателен резултат от проведен до 72 часа преди влизане в обекта/началото на мероприятието PCR тест; - валиден цифров COVID сертификат за преболедуване. - - After a two-year hiatus, Dimitris Papaioannou returns to the stage with his new performance TRANSVERSE ORIENTATION, which premiered this summer at the Lyon Dance Biennale. Please check the RULES FOR ACCESS TO THE PERFORMANCE on the website of the event organizer!