nohim
07
ное 2020
Тематичен курс "Компютърна Томография"
МУ-Пловдив
гр. Пловдив, МУ
Билети
Курс "Компютърна томография"
Модул 2
20.00  лв.
0.00 лв.
Общо:
Събитието ще се проведе по време на XIII-та Национална Конференция по Медицинска Физика и Биомедицинско инженерство (6-8 ноември 2020г.). Цел на модула: Разбиране на основните физични параметри на сканиране, тяхното влияние върху качеството на получения КТ образ и лъчевото натоварване на пациентите. Обяснение на разликата в номенклатурата на техническите параметри - анодно напрежение, аноден ток, стъпка на сканиране, скорост на движение на масата, дебелина на среза, детекторна конфигурация, време на ротация и индекс на шума. Двойноенергийна КТ – принцип на работа и видове параметри. След закупуването на билет, попълнете кода за плащане в регистрационната форма (ще я намерите на http://nmpec2020.bsbpe.org) и задължително я изпратете на email: ct_course@abv.bg.