nohim
09
окт 2020
Тематичен курс "Компютърна томография"
Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда
гр. София, бул. Н. Й. Вапцаров 51Б
Билети
Курс "Компютърна томография"
Модул 2
20.00  лв.
0.00 лв.
Общо:
Цел на модула: Разбиране на основните физични параметри на сканиране, тяхното влияние върху качеството на получения КТ образ и лъчевото натоварване на пациентите. Обяснение на разликата в номенклатурата на техническите параметри - анодно напрежение, аноден ток, стъпка на сканиране, скорост на движение на масата, дебелина на среза, детекторна конфигурация, време на ротация и индекс на шума. Двойноенергийна КТ – принцип на работа и видове параметри. След закупуването на билет, попълнете кода за плащане в регистрационната форма (ще я намерите на http://nmpec2020.bsbpe.org/ctcourse.html) и задължително я изпратете на email: ct_course@abv.bg.