Искате ли да купите билети?

nohim
11
февруари
КАМЕРАТА КЛАСИКА
11
февруари
КАМЕРАТА КЛАСИКА
Камерна зала България
София 1000, ул. Аксаков 1
11 февруари, вторник, Камерна зала, 19ч. К А М Е Р А Т А К Л А С И К А “П А Л И Т Р А” Надя Колева – сопран, Снежина Куманова – мецосопран, Галина Апостолова – пиано, Мартин Стоянов – фагот, Валентин Методиев – обой В програмата : Менделсон, Пуленк, Моцарт
Избери:
КАМЕРАТА КЛАСИКА "ПАЛИТРА"
КАМЕРАТА КЛАСИКА "ПАЛИТРА"
Ако разполагате с карта за достъп, може да я въведете в полето по-долу.

 лв. 0.00 Цена : 
 лв. 0.00 Отстъпка : 
 лв. 0.00 Общо : 
11 февруари, вторник, Камерна зала, 19ч. К А М Е Р А Т А К Л А С И К А “П А Л И Т Р А” Надя Колева – сопран, Снежина Куманова – мецосопран, Галина Апостолова – пиано, Мартин Стоянов – фагот, Валентин Методиев – обой В програмата : Менделсон, Пуленк, Моцарт