Искате ли да купите билети?

nohim
24
март
Галаконцерт на Сузана Клинчарова
24
март
Галаконцерт на Сузана Клинчарова
Камерна зала България
София 1000, ул. Аксаков 1
Галаконцерт на проф. Сузана Клинчарова Със специалното участие на проф. Сузана Клинчарова и проф. д-р Симо Лазаров - почетени професори на НБУ. Участници: проф. Сузана Клинчарова, д-р Кохар Андонян, Весела Тричкова, Ирина Първанова, Александрина Кушинчанова, Анна-Мария Ризова, Мейв Мак Гонегаи, Ивайла Тодорова, Виктория Маркова, Инела Чергова, Вяра Райчева, Марта Гайтанджиева, Калоян Георгиев, Божана Божилова, Яна Георгиева, Мария Гигова, Никол Самарева. Тазгодишното издание на майсторския клас е осъществено в тясно сътрудничество с учебно- практически и изследователски център за компютърно музициране и компютърна звукообработка „Станислав Станчев-Стенли“ и департаментите „Изящни изкуства“ и „Музика“ на НБУ. Емблематични пиеси от арфовия репертоар от края на IX и ХХ век са разработени първоначално за арфов квинтет, в който се редуват 16 арфисти. Подбраните пиеси отбелязват 120-та годишнина на Панчо Владигеров, с транскрипция на Сузана Клинчарова и 140-ата годишнина на Марсел Турние. Постиженията на участни
Избери:

В момента няма билети в продажба.

Галаконцерт на проф. Сузана Клинчарова Със специалното участие на проф. Сузана Клинчарова и проф. д-р Симо Лазаров - почетени професори на НБУ. Участници: проф. Сузана Клинчарова, д-р Кохар Андонян, Весела Тричкова, Ирина Първанова, Александрина Кушинчанова, Анна-Мария Ризова, Мейв Мак Гонегаи, Ивайла Тодорова, Виктория Маркова, Инела Чергова, Вяра Райчева, Марта Гайтанджиева, Калоян Георгиев, Божана Божилова, Яна Георгиева, Мария Гигова, Никол Самарева. Тазгодишното издание на майсторския клас е осъществено в тясно сътрудничество с учебно- практически и изследователски център за компютърно музициране и компютърна звукообработка „Станислав Станчев-Стенли“ и департаментите „Изящни изкуства“ и „Музика“ на НБУ. Емблематични пиеси от арфовия репертоар от края на IX и ХХ век са разработени първоначално за арфов квинтет, в който се редуват 16 арфисти. Подбраните пиеси отбелязват 120-та годишнина на Панчо Владигеров, с транскрипция на Сузана Клинчарова и 140-ата годишнина на Марсел Турние. Постиженията на участни