Искате ли да купите билети?

nohim
05
декември
СОФИЙСКИ СОЛИСТИ I Цикъл
05
декември
СОФИЙСКИ СОЛИСТИ I Цикъл
Зала България
София 1000, ул. Аксаков 1
А. Пярт:- Кантус в Памет на Бенджамин Бритън (6 мин.) О. Респиги: -Антични Арии и Танци: Сюита No.3 (16 мин.) М. Георгиев: “-Диптих от Светлина и Време” I. “Тиха Светлина” II. “Камбанен Звън от Раждането на Звездите” В.А.Моцарт: -Концерт за 2 пиана и Струнни K242 Воoн Уилямс - Кончерто гроссо Диригент: МАРТИН ГЕОРГИЕВ Солисти: ИВО ВЪРБАНОВ пиано ФИАМЕТА ТАРЛИ, пиано
Избери:
СОФИЙСКИ СОЛИСТИ I Цикъл "Софийски солисти I"
СОФИЙСКИ СОЛИСТИ I Цикъл "Софийски солисти I"
Ако разполагате с карта за достъп, може да я въведете в полето по-долу.

 лв. 0.00 Цена : 
 лв. 0.00 Отстъпка : 
 лв. 0.00 Общо : 
А. Пярт:- Кантус в Памет на Бенджамин Бритън (6 мин.) О. Респиги: -Антични Арии и Танци: Сюита No.3 (16 мин.) М. Георгиев: “-Диптих от Светлина и Време” I. “Тиха Светлина” II. “Камбанен Звън от Раждането на Звездите” В.А.Моцарт: -Концерт за 2 пиана и Струнни K242 Воoн Уилямс - Кончерто гроссо Диригент: МАРТИН ГЕОРГИЕВ Солисти: ИВО ВЪРБАНОВ пиано ФИАМЕТА ТАРЛИ, пиано