nohim
PURE
ДНК – пространство за съвременен танц и пърформанс
пл. “България” 1 (срещу фонтаните в подлеза на НДК)
Билети
Премествайки границите между изпълнителското изкуство и визуалната инсталация, Бакалов развива редица методи за потапяне на публиката в поетично театрално пространство, като ги стимулира индивидуално чрез различни сетива. „PURE“ е проектиран като потапящ перформативен паркур, който изследва влиянието на въображението и разказите върху нашето възприемане на реалността и тяхното влияние върху отношенията, които съставят “Аз-ът “ и „другите неща“. “PURЕ” е втората част от трилогията ”ETERNIA”, вдъхновена от концепцията за “вечност” на Барух Спиноза и е тясно свързана с раждането и смъртта. “PURE” е колективен ритуал, който измерва същността на нашето човешко състояние чрез преживяване с повишена интимност и неизбежна интензивност.