Общи условия за ползване на застраховка на транзакциите, извършени през сайтовете www.epay.bg и www.easypay.bg


В настоящите Общи условия са посочени правилата и условията, при които Ипей АД (Оператор на системата ePay.bg), Ви предлага безплатна застраховка на Вашите пари/ парични преводи, извършени през сайтовете www.epay.bg и www.easypay.bg

За да ползвате застраховката, Вие трябва да отговаряте на едно от посочените Условия за ползване на застраховката.

I. ОБХВАТ НА ЗАСТРАХОВКАТА

Вашите пари (парични преводи) са застраховани безплатно в размер до 10 000 лв. за едно плащане и до 100 000 лв. за календарна година, независимо от броя на плащанията, срещу каквито и да е щети по Вашата микросметка* и Вашите банкови карти за плащания, извършени през сайтовете www.epay.bg и www.easypay.bg

Под щети, съгласно регламентираните Общи условия, ще се разбират настъпилите вреди в резултат на плащания извършени през (посредством) сайтовете www.epay.bg и www.easypay.bg от Микросметки или банкови карти на регистриран клиент, които са наредени не от клиента титуляр по надлежния ред, независимо от причините за това.

Ипей АД гарантира, че системата е надеждно защитена и не носи рискове за клиeнтите.

По смисъла на тези общи условия, не се считат за щети случаите, в които клиентът умишлено или поради груба небрежност е предоставил своите пароли, смарт карти с цифров подпис, мобилен апарат и/ или временен SMS код на трето лице, в резултат на което са извършени плащания с неговата Микросметка и/или регистрирана карта.

II. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЗАСТРАХОВКАТА

Парите Ви (паричните преводи) са гарантирани автоматично от момента, в който изпълните едно от следните условия:

2.1 Използвате Универсален електронен подпис за достъп до ePay.bg, който се съхранява на смарт карта.

За да ползвате Универсален електронен подпис за вход в системата, трябва да имате валиден такъв, издаден от лицензиран доставчик на удостоверителни услуги: Инфонотари ЕАД, Информационно обслужване АД, "БОРИКА - БАНКСЕРВИЗ" АД и Спектър АД, който да регистрирате във Вашия профил в системата .

2.2 Използвате системата за еднократни пароли, изпратени чрез SMS и услугата “Временен SMS код”, разработен от Ипей АД и предлагана съвместно с мобилните оператори.

За да ползвате този начин, трябва да се регистрирате за услугата “Временен SMS код” и да добавите вашия мобилен номер от A1, Yettel или Виваком в профила си в ePay.bg. При всяко плащане ще получавате чрез SMS уникален код за потвърждаване на плащането.

2.3 Използвате системата “Он-лайн битови сметки”.

При този вариант за ползване на ePay.bg, можете да плащате единствено битови сметки за ток, вода, парно, телефон, GSM и кабелна телевизия към предварително определени от Оператора търговци вePay.bg без възможност да се използват другите платежни услуги на системата (вносна бележка, превод към друг потребител на системата и др.), т.е. ако желаете да извършвате и други плащания, трябва да изберете един от първите два варианта за плащане.

III. УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА НЕПРАВОМЕРНИ ПЛАЩАНИЯ

При констатиране на неправомерни плащания, извършени през (посредством) сайтовете www.epay.bg и www.easypay.bg с Микросметки или банкови карти на регистриран клиент, последният следва да уведоми незабавно Оператора на неговата електронната поща – office@datamax.bg или support@datamax.bg., като предостави изчерпателна информация за извършените плащания и актуален телефон или e-mail адрес за контакт.

IV. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

При установяване на щети, регламентирани в настоящите Общи условия, еPay.bg предприема необходимите действия за възстановяване неправомерно наредените преводи.

Ползването на застраховката при посочените по-горе условия е безплатно за клиентите на системата ePay.bg

* МИКРОСМЕТКА е платежен инструмент, който се открива и поддържа от Easypay, чрез сайта ePay.bg. Easypay е лицензирана платежна институция съгласно Закона за платежните услуги и платежните системи.