За нас


През Октомври 1999 г. стартира българската система за електронни плащания ePay.bg. На 19 ноември 1999 г. е извършено първото плащане с дебитна банкова карта в български интернет магазин. От стартирането си системата придобива все по-голяма популярност и доверие сред крайните потребители, като резултат от усилията ни да отговаряме в максимална степен на нуждите на клиентите и да предлагаме онлайн услуги, базирани на най-съвременните информационни технологии.

Чрез ePay.bg могат да се извършват плащания на стоки или услуги към регистрирани търговци и да се нареждат преводи към други лица с банкови карти и Микросметки.

Оператор на системата е „Ипей“ АД. Дружеството е регистрирано в Република България със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Иван Вазов” 16, вписано в търговския регистър с ЕИК 131409398. Основната дейност на “Ипей” АД е свързана с предоставяне на услуги по обработка на плащания с банкови карти и на банкови транзакции в отворени мрежи и сигурност на предаваната чрез интернет информация.

„Ипей“ АД е сертифициран доставчик на услуги (Level 1 Service Provider) в съответствие с международния стандарт за информационна сигурност при картови трансакции PCI DSS.

Дружеството е оператор и на системата за плащане с банкови карти чрез банкомат (B-pay) и на системата за автоматично плащане на периодични сметки и SMS известяване за извършени транзакции с банкови карти, която се ползва от картодържателите на банки-партньори.

„Ипей“ АД e регистриран представител на платежната институция „Изипей“ АД по предоставяне на платежни услуги, свързани с изпълнение на платежни операции чрез платежни карти, кредитни преводи и внасяне и теглене на пари от сметки, обслужвани от “Изипей” АД.