Масови
плащания

Масови плащания

С услугата "Масови плащания" Ви предоставя възможност с едно платежно нареждане от Вашата сметка, открита при Изипей, да извършите много левови преводи към различни получатели.

Сумата на превода може да бъде преведена по сметка на получателя, открита в Изипей или да бъде наредена за изплащане в брой в офис на Изипей.

Масовото нареждане на преводи извършвате чрез Вашия клиентски профил в epay.bg, чрез импортиране на файл, съдържащ данни за отделните преводи, които желаете да наредите.

Можете да извършвате масови плащания:

 • За изплащане на трудовите възнаграждения на Вашите служители* или други физически лица
 • За изплащане на дължими суми към Ваши доставчици, партньори, контрагенти

Предимства на услугата:

Масовите плащания Ви позволяват да извършите голям брой левови преводи към физически или юридически лица само с няколко клика. С услугата получавате:

 • Удобство за Вас и Вашите контрагенти – нареждате преводите онлайн от Вашия клиентски профил в epay.bg по всяко време на денонощието. Сумата на преводите е на разположение на получателите веднага след като потвърдите плащането.
 • Изгодни финансови условия – намалявате не само оперативните си разходи, но и нареждате преводи при много изгодни финансови условия:
 • Гъвкавост - Вие решавате дали да преведете сумата по платежна сметка на получателя в Изипей или за получаване в брой в офис на Изипей
 • Спестявате време и ресурс – извършвате много на брой преводи чрез импортиране на файл, без да е необходимо всеки път да въвеждате отделни платежни нареждания с данни за получателите.

За да ползвате услугата е необходимо:

 • Да имате регистрация като юридическо лице в epay.bg - след регистрацията на фирмата Ви в epay.bg, автоматично ще бъде открита сметка на юридическото лице, от която ще се излъчват сумите на наредените от Вас преводи. Сметката е без такси за откриване и без такси за поддръжка.
 • Да имате 3-то ниво на достъп в epay.bg
 • Да ползвате услугата „Еднократна парола dPass“ или „Временен SMS код“ – безплатни услуги, чрез които се предоставя допълнителна сигурност при извършване на онлайн операции

Как да наредите преводи чрез файл за масови плащания?

Необходимо е:

 • Да изготвите сборен платежен документ, представляващ Файл в текстови формат (по образец). Съдържанието на файла зависи от това дали нареждате преводи по сметка на получателите в Изипей или сумата на превода ще се получи в брой в офис на Изипей. Вижте изискванията за структура на файла тук.
 • След вход във Вашия потребителски профил в epay.bg, от меню „Преводи“ изберете:
  • Меню „Масов вътрешен превод към потребител в ePay“ – ако желаете да наредите преводи по сметки на получателите, открити при Изипей
   или
  • Меню „Масов превод на пари в брой в EasyPay” – ако желаете да наредите преводи за получаване в брой в офис на Изипей
 • Уверете се, че по Вашата платежна сметка в epay.bg има достатъчна наличност за нареждане на преводите, включени във файла
 • Прикачете изготвения файл за масови преводи в предвиденото за целта поле, попълнете останалите полета във формата за нареждане и потвърдете операцията. Средствата са на разположение на получателите, веднага след успешно качване на файла и потвърждение на плащането от Ваша страна.

*Ако Вашата компания желае да превежда работните заплати на своите служители, но те все още нямат издадени Изипей карти с платежни сметки, по които да превеждате сумите, може да се свържете с нас на cards@easypay.bg.

Още полезна информация за услугата „Масови плащания“ може да намерите тук.

За повече информация и запитване не се колебайте да ни потърсите!


02/ 921 08 51 - Търговски отдел
merchant@epay.bg