Предстоящи промени в тарифата

20.01.2023г.

Уважаеми клиенти,
Уведомяваме Ви, че считано от 20.03.2023 г. се променя тарифата за таксите за преводи, наредени чрез ePay.bg.
Въвеждат се следните такси:

Налагане и изпълнение на запор. Операции по сметки с наложен запор
Еднократна такса за обработка на запор по Микросметка/Платежна сметка, с или без Изипей карта. /*При всяко постъпило запорно съобщение се дължи отделна еднократна такса за обработка на запор./5 лв.
Такса за превод в изпълнение на запор5 лв.

16.03.2022г.

Уважаеми клиенти,
Уведомяваме Ви, че считано от 16.05.2022 г. се променя тарифата за таксите за преводи, наредени чрез ePay.bg. Промените са както следва:

1. Такса за превод по сметка в друга банка (доставчик на платежни услуги) в страната до 100 000 лв. – 0.90 лв.

2. Такса за паричен превод чрез Easypay /теглене на пари в брой/ от микросметка и Такса за захранване на микросметка в брой. За суми до 110.00 лв. промените са както следва:
Превод от/към платежна сметка (микросметка) в брой:

Сума Нова такса в сила от 16.05.2022
До 10 лв. 0.20 лв.
10.01 - 20.000.40 лв.
20.01 - 30.000.50 лв.
30.01 - 40.000.60 лв.
40.01 - 45.000.70 лв.
45.01 - 50.000.75 лв.
50.01 - 55.000.80 лв.
55.01 - 60.000.85 лв.
60.01 - 65.000.90 лв.
65.01 - 70.000.95 лв.
70.01 - 75.001.00 лв.
75.01 - 80.001.05 лв.
80.01 - 85.001.10 лв.
85.01 - 90.001.15 лв.
90.01 - 95.001.20 лв.
95.01 - 110.001.25 лв.
За суми над 110.00 лв. таксите остават без промяна.

3. Въвежда се такса за обща дневна наличност по микросметка/платежна сметка на клиент при Изипей АД, надвишаваща 500 000 лв. - 0.70 % на годишна база върху сумата на превишението, освен ако не е договорено друго. В сила от 16.05.2022 г.

17.09.2021г.

Уважаеми клиенти,
Уведомяваме Ви, че считано от 17.11.2021 се променя таксата за превод по банкова сметка, когато сметката на получателя е в ЦКБ - новата такса е в размер на 0.80 лв.

25.06.2021г.

Уважаеми клиенти,
Уведомяваме Ви, че считано от 26.08.2021 г. отпадат договореностите с част от банките-издатели на карти за прилагане на преференциaлни такси при плащане на сметки в ePay.bg. В тази връзка, при плащания с всички банкови карти, издадени от ПроКредит Банк България, Алианц Банк България, Тексимбанк, Уникредит Булбанк, Токуда Банк, Интернешънъл Асет Банк и БНП Париба ще се прилага Основната Тарифа на Ипей АД за плащания на битови сметки и плащане към Интернет търговци. Всички плащания на битови сметки и към интернет търговци с Микросметка/ Easypay карта остават без такса за клиента.

Считано от 26.08.2021 г при извършване на кредитен превод по платежна сметка, открита при друг доставчик на платежни услуги, за суми равни и над 100 000 лв. се дължи такса в размер на 12 лв.

Въвежда се такса за одиторска проверка, включително за потвърждение на салдо – 60 лв.

04.01.2018г.

Уважаеми клиенти,
Информираме Ви, че считано от 05.03.2018г. се променя таксата за плащания и преводи с карти Visa Business, издадени от банки в България. Новата такса е в размер на 2.00% от сумата на плащането/превода.

17.01.2018г.

Уважаеми клиенти,
Информираме Ви, че считано от 17.01.2018г. се намалява таксата за парични преводи с кредитни карти Visa и MasterCard, MasterCard Debit, Visa Debit / Visa Electron/ V Pay, издадени от банки в България. Новата такса е в размер на 0.5% от сумата на превода + таксата за банковия превод, съответно таксата на Easypay за изплащане на превода в брой, когато е приложимо.

15.03.2019г.

Уважаеми клиенти,
Информираме Ви, че считано от 15.05.2019 г. се променя таксата за превод по банкова сметка с карти Maestro, издадени от банки в България. Новата такса е в размер на 0.47% от сумата на плащането + таксата за банковия превод. Променя се и таксата за банковия превод по сметка в ПИБ - новата такса е в размер на 0.80 лв.

24.02.2020г.

Уважаеми клиенти,
Информираме Ви, че считано от 25.04.2020г. се променя таксата за плащания към Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация" както следва - 1.2% от сумата на плащането, мин. 0,30 лв., макс. 3.00 лв. + таксата за съответната карта. Отпада таксата за плащане към търговци с банкови карти, издадени от Общинска банка.