Добавяне на карта, информационни услуги, SMS услуги


Регистрация и добавяне на карта

Услуга
Регистрация в ePay.bg
БЕЗПЛАТНО
Услуга
Регистрация на карта на банкомат *
Такса:
1.00 лв.
Услуга
Регистрация чрез банково извлечение на дебитна/кредитна карта, издадена от българска банка **
Такса:
1.00 лв.
Услуга
Регистрация чрез банково извлечение на дебитна/кредитна карта, издадена от чуждестранна банка **
Такса:
2.00 лв.

* Таксата се удържа автоматично от картата при потвърждение на регистрацията от банкомат.
** Таксата се удържа автоматично от картата при заявка за регистрация в ePay.bg.
Такса за получаване на SMS

Услуга
Получаване на 1 SMS валиден в рамките на 30 минути
Такса:
0.05 лв.
Услуга
SMS известие за извършен периодичен превод
Такса:
0.05 лв.
Услуга
SMS известие за платена битова сметка
Такса:
0.10 лв.
Услуга
SMS известие за транзакция с карта
Такса:
0.15 лв.
Информационни услуги

Услуга
Проверка наличност по карта *
без такса за ePay.bg
Услуга
Извлечение по банкова сметка:
Регистрация за 1 година
Такса:
10.00 лв. + таксата на банката

Регистрация за 6 месеца
Такса:
7.50 лв. + таксата на банката

Регистрация за 3 месеца
Такса:
5.00 лв. + таксата на банката

* Банката-издател на картата може да начислява такса за услугата. Допълнителна информация може да се получи от банката.
Промяна на потребителски данни *

Услуга
Регистрация за потребителско ниво 3 - регистриран клиент
Такса:
В офис на Easypay - без такса
Такса:
С КЕП ** - безплатно
Услуга
Смяна на забравена парола за достъп до ePay.bg
Такса:
В офис на Easypay - 1.00 лв.
Такса:
На банкомат – 1.00 лв.
Услуга
Деактивиране на изгубен сертификат за достъп до ePay.bg
Такса:
В офис на Easypay - 1.00 лв.
Такса:
На банкомат – 1.00 лв.
Услуга
Изключване на "Временен SMS код" за плащане
Такса:
В ePay.bg - с активен SMS код
Услуга
Прекратяване на регистрацията за "Временен SMS код" за плащане
Такса:
В офис на Easypay - 1.00 лв.
Такса:
На банкомат - 1.00 лв.
Услуга
Деактивиране на услугата "Он-лайн битови сметки"
Такса:
В офис на Easypay - 1.00 лв.
Такса:
На банкомат - 1.00 лв.

* Промяната на потребителски данни в централния офис на Ипей АД е без такса за клиента.
** КЕП - Квалифициран електронен подпис

Такси за издаване на документи

Услуга
Месечен отчет (извлечение) по Микросметка/платежна сметка на хартиен носител, при поискване в офис на Ипей
Такса:
2 лв. на отчет
Услуга
Издаване на хартиен документ за извършени платежни операции чрез еPay.bg
Такса:
3 лв. на документ
Услуга
Такса за одиторска проверка, включително за потвърждение на салдо
Такса:
60 лв.

Налагане и изпълнение на запор. Операции по сметки с наложен запор

Услуга
Еднократна такса за обработка на запор по Микросметка/Платежна сметка, с или без Изипей карта. /*При всяко постъпило запорно съобщение се дължи отделна еднократна такса за обработка на запор./
Такса:
5 лв. (в сила от 20.03.2023 г.)
Услуга
Такса за превод в изпълнение на запор
Такса:
5 лв. (в сила от 20.03.2023 г.)

 

Плащане на битови сметки и плащане към Интернет търговци

Преференциални такси и изключения от основната тарифа при плащане на битови сметки

Такси при плащане към административни и други организации

Парични преводи